Stan pogody w Przemyślu:
Wszystko

Wskaźnik:Temp | Wilg | Cis | Predk.Wiatru | Kier.Wiatru | Desz.SUMA | Deszcz
Okres: 2D -- Wszystko | Rok | Miesiac | Tydzien | Dzien | Teraz

Wszystko Rok Miesiac Tydzien Dzien Teraz
Temp
Wilg
Cis
Predk.Wiatru
Kier.Wiatru
Desz.SUMA
Deszcz
Wskaźnik:Temp | Wilg | Cis | Predk.Wiatru | Kier.Wiatru | Desz.SUMA | Deszcz
Okres: 2D -- Wszystko | Rok | Miesiac | Tydzien | Dzien | Teraz


Weather by wx200d, version 1.3
Data aktualizacji: Środa 21 Października 2020 o godzinie 12:17:01

Strona Główna